Team Cohesie

Bij een succesvolle fusie of overname zijn de betrokken organisaties erin geslaagd om hun mensen, processen en cultuur te harmoniseren. Een nieuw bedrijf werd gecreëerd met gezamenlijke waarden en een gezamenlijke cultuur waarin iedereen zich thuis voelt.

Wij stappen mét uw teams in een traject dat we samen hebben uitgewerkt op weg naar hun volledige potentieel.

Een nauwgezette planning, toewijding en betrokkenheid zijn woorden die dit proces typeren.

Op weg naar Team Cohesie

1. Duidelijke communicatie

Teamleden moeten duidelijk weten wat de visie en het doel van de fusie of overname is. Dit helpt om onzekerheid en angst te verminderen en creëert een gevoel van betrokkenheid.
Sterk leiderschap en effectief verandermanagement zijn cruciaal tijdens de integratiefase. Wij ondersteunen managers om het goede voorbeeld te geven, de koers uit te zetten en een cultuur van aanpassing en innovatie aan te moedigen.

2. Culturele integratie

In een succesvol geïntegreerd team wordt een nieuwe gemeenschappelijke bedrijfscultuur gecreëerd waarin de waarden en de normen van de betrokken organisaties weerspiegeld worden.
Organisatieculturen kunnen sterk verschillen, en het is van cruciaal belang om de culturele aspecten van beide bedrijven te begrijpen en ze te integreren. Dit kan betrekking hebben op waarden, normen, communicatiestijlen en meer. Het doel is om een nieuwe, gemeenschappelijke bedrijfscultuur te creëren die de voormalige organisaties weerspiegelt.

3. Teaming

Wanneer een team een gevoel van eenheid heeft dan zal de samenwerking en de productiviteit van dat team aanzienlijk verbeteren.
Elkaar leren kennen als mens en als collega is een investering. Wij faciliteren het traject om de onderlinge relaties tussen de medewerkers te versterken. Het kan tijd kosten om een gevoel van eenheid te creëren, maar deze inspanningen zullen de samenwerking en productiviteit aanzienlijk verbeteren.

4. Harmonisatie van processen

Gestandaardiseerde en vereenvoudigde processen geïdentificeerd op basis van de best practices zorgen voor meer efficiëntie en kostenbesparingen.